Nieco historii

Bilety wizytowe mają długą historią. Posługiwali się nimi już Chińczycy na długo przed wiekopomnym od­kryciem druku przez Jana Gutenberga. Bilety owe pi­sano ręcznie tuszem na jedwabiu lub na doskonałym ryżowym papierze. W Europie rozpowszechniły się one dopiero w czasach nowożytnych. Na dworze Ludwika XIV szeroko je wykorzystywano, jako środek zastę­pujący list lub obowiązek złożenia wizyty bądź rewi­zyty. Ułatwiało to rozwiązywanie różnych problemów, wynikających z bogatego wówczas życia towarzyskiego. Początkowo bilety wizytowe były wykonywane na ka­wałku papieru, jednak bardzo szybko zaczęto używać połyskującego kartonu, który ozdabiano misternymi rysunkami przedstawiającymi kwiaty, liście, elementy architektoniczne. Do Polski trafiły one prawdopodobnie w XVIII w., bo posłowie Sejmu Czteroletniego posłu­giwali się nimi dość powszechnie. Przez dłuższy czas uważano, że bilety wizytowe ? zwane też wizytówka­mi ? pisane ręcznie są w lepszym guście niż druko­wane. Ale czasy się zmieniają, zmieniają się też upodo­bania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.