Archive for the ‘Bilety wizytowe’ Category

Funkcja biletów

Bilety wizytowe są środkiem informującym, utrwa­lającym zawartą znajomość i ułatwiającym utrzyma­nie nawiązanych kontaktów. W urzędzie bilet wręcza się niekiedy sekretarce, prosząc o przekazanie osobie, której się pragnie złożyć wizytę. Umożliwia to ustale­nie: kto przychodzi, jakie zajmuje stanowisko i jaką reprezentuje instytucję. Niekiedy w wyniku przepro­wadzonej rozmowy strony dochodzą do wniosku, że zachodzi potrzeba odbycia w […]

Forma i treść

We współczesnym życiu używamy dwóch rodzajów biletów wizytowych: prywatnych i urzędowych. Róż­nią się one formatem, rodzajem czcionki i treścią. For­mat biletów zmienia się pod wpływem mody, można jednak przyjąć, że obecnie wizytówki prywatne mają najczęściej wymiar 9X5,5 cm, a urzędowe 10X6 cm, są więc nieco większe. Bilety prywatne są często dru­kowane kursywą, mogą zawierać, poza […]

Nieco historii

Bilety wizytowe mają długą historią. Posługiwali się nimi już Chińczycy na długo przed wiekopomnym od­kryciem druku przez Jana Gutenberga. Bilety owe pi­sano ręcznie tuszem na jedwabiu lub na doskonałym ryżowym papierze. W Europie rozpowszechniły się one dopiero w czasach nowożytnych. Na dworze Ludwika XIV szeroko je wykorzystywano, jako środek zastę­pujący list lub obowiązek złożenia wizyty […]