Archive for the ‘Ćwiczenia pomagające budować pewność siebie’ Category

Zachowaj realizm przy budowaniu wizji

Swoje marzenia buduj na miarę swojej wyobraźni. Louis Tice, właściciel wspomnianego już Pacific Institute, organizacji dysponującej wielomilionowym kapitałem, która prowa­dzi szkolenia dla małych przedsiębiorców pragnących roz­winąć swoją działalność, pisze: Kiedy jako nauczyciel zarabiałem 20 tys. rocznie, do­chód taki, jaki osiągam obecnie, był dla mnie czymś w rodzaju szklanej góry. Nie potrafimy wyobrazić so­bie, co to […]

Wyobrażaj sobie konkretne, realne sytuacje

Nie warto snuć marzeń o czymś, co ma się wydarzyć w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości. Myśl o tym, co możesz umieścić w realnym kontekście. Thomas Fatjo miał dopie­ro 36 lat, gdy zdążył już z 500 dolarów oraz sfatygowanej śmieciarki zrobić największe krajowe przedsiębiorstwo oczyszczania miast i utylizacji odpadów stałych. On sam przypisuje swój sukces w […]

Nowy obraz własnej osoby

Jest i drugie ćwiczenie bardzo przydatne w budowaniu zdrowego szacunku dla samego siebie. Znamienne, że od pewnego czasu uprawiają je z widocznym powodzeniem sportowcy. Ćwiczenie to nazywane jest ?mentalną proje­kcją celu” czy ?budowaniem wizji”, a streścić je można następująco: ZASTĄP OBAWĘ PRZED NIEPOWODZENIEM WYRA­ZISTYM OBRAZEM CELU DZIAŁANIA I SUKCESU. W październiku 1979 roku dr Charles […]

Słowa nadziei

Metodą ułatwiającą wytworzenie nawyku myślenia o sobie w kategoriach życzliwości, a przez to i budującego monologu wewnętrznych myśli, jest przelanie tych pozy­tywnych treści na papier. Myśl ludzka łatwo ulatuje, dla­tego niektórzy z nas modlą się w ten sposób, że notują swoje modlitwy – jak gdyby pisali list do Pana Boga. Pisanie pomaga skoncentrować uwagę. Nie […]

Nawyk samodeprecjacji

Są ludzie, którzy wciąż za coś przepraszają, wciąż robią mało pochlebne uwagi na swój temat. Dlaczego? Bo ciągną z tego uboczną korzyść. Rozpatrzmy tę sprawę na przykładzie. Pan X po normalnym dniu pracy odczuwa oczywiście zmęczenie, niewielkie jednak, sądząc po nader energicznym tonie, którym prowadził ostatnią przed wyj­ściem rozmowę telefoniczną. Zamyka biuro i jedzie do […]

Zasada zamienności

Przypuśćmy jednak, że ktoś nie miał tyle szczęścia, przeciwnie, w przeszłości wchłonął w siebie masę depre­cjonujących komunikatów słownych, wskutek czego pow­stał u niego nawyk obrzucania się pretensjami: ?Ale ze mnie zero z matmy!”; ?Taki jestem w gorącej wodzie kąpany, że tylko patrzeć, jak wpadnę w tarapaty”. Czy można jakoś temu zaradzić? Z pewnością. Można zacząć […]

Jak rozmawiać z dziećmi

W świetle wspomnianych faktów rzeczą pierwszo­rzędnej wagi staje się dla nas, dorosłych, konieczność nasycania młodych umysłów jak największą ilością treści budujących, zachęcających. Gdy syn, córka czy uczeń popełniają taki czy inny błąd, trzeba oczywiście pomyłki te korygować, ale można to robić metodą pozytywną: ?Taki z ciebie inteligentny chłopak! Sam widzisz, że niebezpiecznie jest wywijać tym […]

Źródła samokrytycyzmu

Któż nauczył nas tych wiecznych do siebie pretensji? Oczywiście bliższe i dalsze otoczenie. Pamięć jednostki magazynuje tę niewyobrażalną liczbę negatywnych komu­nikatów słownych płynących z ust rodziców, nauczycieli, starszego rodzeństwa w całym procesie przekształcania dziecka w istotę społeczną. Tak dokładnie przyswajamy sobie lwią część tych komunikatów, że wchodzą one na trwałe w ogólny schemat naszych wewnętrznych […]

Praca nad swoimi myślami

Słynny Ulisses Jamesa Joyce’a, arcydzieło literatury światowej, to artystyczne odbicie strumienia świadomości przepływającego w ciągu doby przez psychikę Leopolda Blooma i paru innych postaci. Powieść Joyce’a w sposób niesłychanie klarowny dowodzi tej oto prawdy, że czło­wiek, nawet milcząc, nieustannie prowadzi konwersację, w której sam jest dla siebie partnerem. Gdybym mógł jakimś cudem zainstalować urządzenia podsłuchowe […]