Archive for the ‘Delegacje zagraniczne’ Category

Tłumacz

Współpraca z instytucjami zagranicznymi wymaga posługiwania się językami obcymi, wśród których szczególną rolę grają języki mające światowy zasięg. Opanowanie języka angielskiego, francuskiego, hisz­pańskiego, niemieckiego czy rosyjskiego umożliwia oczywiście utrzymywanie kontaktów, ale często zacho­dzi potrzeba posłużenia się również np. fińskim, wę­gierskim, arabskim. Stąd też podczas negocjacji, wizyt, zwiedzania zakładów pracy i spotkań o charakterze towarzyskim zmuszeni […]

Jeszcze o obyczajach przy stole

W 1859 r. Ignacy Piotr Legatowicz w książce pt. O sprawowaniu się przy jedzeniu dawał następujące rady: ?Siadając do stołu nie rób łoskotu swoim krze­słem; siadaj ani zbyt blisko, ani zbyt daleko od ta­lerza, nie bokiem, ale prosto do stołu; ręce w części, to jest za dłoń, trzymaj spokojnie na stole”. Wskaza­nia te i dziś […]

Toasty

Nieodłącznym elementem śniadań i obiadów oficjal­nych są toasty. Stanowią one ?strawę duchową”, pod­noszą nastrój. Muszą jednak być krótkie, dobrze przy­gotowane i ładnie wygłoszone. Toasty nie powinny być wygłaszane w czasie spożywania poszczególnych po­traw, gdyż powoduje to, że goście znajdują się pod działaniem dwóch bodźców ? toastu i estetycznie przygotowanego i -budzącego apetyt dania. Ten ostat­ni […]

Kieliszki i szklanki

W czasie przyjęć podajemy napoje w odpowiednio dostosowanych kieliszkach i szklankach, różniących się głównie kształtem i wielkością. I tak, rozróżniamy: A. Kieliszki: ?     mały ? do wódki; ?     duży o wysokiej nóżce ? do białego wina; ?     nieco niższy o bardziej owalnym kielichu ? do czerwonego wina; ?     średniej wielkości, rozszerzający się ku górze ? […]

W jaki sposób nalewamy?

Napoje nalewamy prawą ręką i z prawej strony gości, gdyż kieliszki znajdują się bardziej na prawo, za talerzem podstawowym. Nalewając wino czynimy to bardzo ostrożnie, nie dotykając szyjką butelki do kieliszka. Przy nalewaniu wina białego szyjka butelki znajduje się na wysokości około 5 cm nad kieliszkiem, przy winach musujących ponad 10 cm, by w ten […]

O napojach

Wino stołowe i deserowe. Podczas przy­jęć podajemy różnego rodzaju napoje, wśród których poczesne miejsce zajmuje wino. W czasie śniadań i obiadów serwuje się niekiedy aż cztery rodzaje win: ziołowe, wytrawne, białe i czerwone, deserowe lub szampan. Wino przynosi odprężenie, podnosi smak spo­żywanych potraw. Wina możemy podzielić m.in. na wytrawne, pół- wytrawne i słodkie. Wino wytrawne […]

Ułożenie menu

Dobór dań. Zapraszając gości na śniadanie lub obiad, staramy się aby dobrane menu zadowalało wszy­stkich uczestników. Nie jest to sprawa łatwa, ponieważ różnice ludzkich upodobań są przeogromne. Zaspokoje­nie wszystkich gustów nie jest oczywiście możliwe, ale kierując się pewnymi zasadami można dużo osiągnąć. Jakież to są zasady? Ustalenie menu rozpoczynamy od dania głównego, którym jest najczęściej […]

Przygotowanie stołu

Przygotowanie stołu wymaga dużej dokładności i po­czucia estetyki. Spośród licznych problemów z tym związanych wymieńmy przynajmniej najważniejsze. Obrus. Stół nakrywamy białym lub też koloro­wym obrusem, dostosowanym wielkością do jego po­wierzchni. Brzegi obrusa zwisają poza krawędzie stołu równo ze wszystkich stron na długość 20?30 cm. Ob­rus powinien być świeży, starannie wyprasowany. Wy­magania w stosunku do obrusa […]

Przyjęcie bufetowe

Spośród przyjęć odbywających się na stojąco, naj­bardziej uroczystą formą jest przyjęcie bufetowe. Od­bywa się ono o godz. 20.00, ale w wyjątkowych przy­padkach może się rozpocząć nieco wcześniej, tzn. o 19.00. Zaproszeni goście przychodzą o oznaczonej go­dzinie. Jedną z cech tego przyjęcia są bufety z zakąs­kami i napojami, przy czym goście obsługują się sa­mi. Spożywanie dań […]

Lampka wina

Lampka wina to również przyjęcie odbywające się na stojąco. Jest ona bardzo zbliżona do cocktailu. Wy­stępują tu jednak trzy różnice: 1) lampka wina odby­wa się w południe i rozpoczyna się o godz. 12.00 lub 13.00; 2) przyjęcie z zasady trwa tylko godzinę; 3) uczestniczą w nim przeważnie tylko mężczyźni. Aperitif Aperitif, to forma spotkania towarzyskiego […]