Archive for the ‘Droga do niezależności’ Category

Wciąż poszukują

Louis Fischer, biograf Gandhiego, pisze, iż ten wielki hinduski przywódca ?niezmiennie rezerwował sobie prawo do sporów” z… Mahatmą Gandhim. Całe jego życie było nie kończącym się odkrywa­niem nowego; nie zmieniło się to nawet po siedemdzie­siątce. Nie miał w sobie ani krzty nadętej pompy – wspomina Fischer. – Nie był ani zdeklarowanym hinduistą, ani racjonalistą, ani […]

Radzić sobie z krytyką

Aby zyskać poczucie niezależności, trzeba spełnić nie­odłączny warunek: nauczyć się znosić krytykę. Dla wielu ludzi jest to sprawa wyjątkowo trudna – czasem jedna negatywna uwaga potrafi doszczętnie zburzyć cały, z ta” kim wysiłkiem zbudowany, wizerunek własny – niemniej przy odpowiednich staraniach można sobie przyswoić po­stawę, która pozwoli zachować spokój nawet w obliczu najostrzejszej krytyki. Winston […]

Czy kobieta to istota bardziej zależna?

Liczne prowadzone na ten temat badania wykazują, że kobiecie o wiele trudniej niż mężczyźnie eksponować swoją indywidualność. Zgodnie z odwiecznym stereoty­pem mężczyzna żyje pracą, a kobieta miłością, toteż gdy kończy się małżeństwo bądź inny związek uczuciowy, kobieta odczuwa to dużo dotkliwiej. Czyżby zatem z natury była ona istotą słabszą i bar­dziej zależną? Bynajmniej. Wspomniana różnica […]

Powrót do własnej twarzy

Alternatywą tego wszystkiego jest – jak to trafnie ujął Clark Warren – ?powrót do własnej twarzy” i taka postawa życiowa, jaka wynika z autentycznej natury danej jedno­stki. Kiedy postanawiamy skończyć z udawaniem, że jes­teśmy takimi, jakimi chcą nas widzieć inni, dokonujemy ważnego wyboru: w tej właśnie chwili wstępujemy na drogę ku wolności. Piosenkarka Rise Stevens […]

Chęć zadowolenia innych i jej niebezpieczne skutki

Dr Neil Clark Warren, były dziekan Fuller School of Psychology, uważa, że tracimy w życiu mnóstwo energii, usiłując przypodobać się ludziom. Próbujemy rozszyfro­wać charaktery różnych osób odgrywających dla nas waż­ną rolę, odgadnąć, czego sobie od nas życzą, usiłujemy wreszcie tak się zmienić, by spełnić wszystkie ich wyma­gania. Doktor Warren pisze: Wystarczy dać się na to […]

Uwolnienie od cudzych oczekiwań

Sydney J. Harris szedł któregoś wieczoru nowojorską ulicą ze swoim przyjacielem, który w pewnym momencie przystanął, żeby kupić gazetę. Gazeciarz nie grzeszył uprzej­mością: w sposób wyjątkowo gburowaty wydał klientowi resztę, ten wszakże wcale tym nie zrażony spojrzał mu prosto w twarz i bardzo serdecznie się pożegnał. –    Coś nie w sosie ten facet, nie uważasz? […]