Archive for the ‘Jak miłość wpływa na pewność siebie’ Category

Patrząc wokół siebie

Uwielbienie Stwórcy to najlepsze antidotum na pychę. Kolej przyjrzeć się teraz temu, co w codziennym postępo­waniu stanowi swoisty kontrapunkt dla pobożności. Myślę tu o miłosierdziu. Przykazano nam kochać bliźniego swego jak siebie samego. Powinniśmy więc darzyć miłością człon­ków rodziny i przyjaciół, o czym była już mowa, Chrystus wszakże, nakazując nam kochać bliźnich, miał na myśli […]

Istota chrześcijańskiej pokory

Posiadanie takiej wewnętrznej siły jest sprawą bardzo ważną: niestety, przynajmniej część chrześcijan zdaje się myśleć, iż człowiek prawdziwie pokorny to ten, kto wciąż o sobie mówi, że jest niczym. Żyć po Bożemu to nieko­niecznie chodzić zawsze ze spuszczonym skromnie wzro­kiem, przepraszać, obrzucać samego siebie obelgami i po­niżać. ?Nie mam pamięci do nazwisk”; ?Przepraszam, że pana […]

Patrząc ponad siebie

Co do tej pierwszej kotwicy, Jezus nie mówi o regular­nym uczęszczaniu na nabożeństwa. Nakłania nas raczej, byśmy trwali w żarliwym uwielbieniu i podziwie dla ma­jestatu Bożego: ?Będziesz miłował pana Boga swego ca­łym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umys­łem”. Mowa tu o zjednoczeniu wszystkich sfer ludzkiego jestestwa w owym radośnie żarliwym oddaniu. W […]

Antidotum na narcyzm

Jak więc zyskać pewność siebie bez domieszki samo­uwielbienia? Rozwiązanie tego problemu odnajdujemy w dwuczęściowej odpowiedzi Jezusa na pytanie faryzeu­sza o to, które z przykazań Boskich jest największe: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim ser­cem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował […]

Pewność siebie bez samouwielbienia

Czas omówić problem, na który natknęliśmy się już wielokrotnie w toku niniejszych rozważań: jak w procesie budowania pewności siebie ustrzec się grzechu pychy? Pani Joan Kennedy na przykład tak oto oceniła siebie w rozmowie z dziennikarką kobiecego pisma ?Ladies’ Ho­me Journal”: Mam talent. Wiem, że jestem inteligentna. W czasie studiów miałam same piątki. W dalszym […]

Jak sobie radzić z odrzuceniem

Dam jej na imię Brenda, chociaż wiele kobiet pasowa­łoby do tego opisu. Kiedy ją poznałem, przypominała wystraszonego ptaka. Była uderzająco piękna, inteligent­na, elegancka, więc dopiero kiedy zaczęła mi opowiadać o swojej samotności, fatalnych stosunkach z ludźmi, zro­zumiałem, jak bardzo jest nieszczęśliwa, jak rozpaczliwie tęskni za kimś, kto ofiarowałby jej miłość. Kiedy przed laty po raz […]

Znaczenie rodziny

Część kobiet wpada w panikę pod wpływem lektury różnych sondaży i badań socjologicznych, które kończą się zazwyczaj wnioskiem: kobieta po trzydziestce, zwłaszcza z dyplomem uniwersyteckim, ma dość nikłe szanse na zamążpójście. Osobiście jestem większym optymistą pod tym względem, bo oglądałem niejedną taką panią na ślub­nym kobiercu. Prawdą jest natomiast, że obecnie trudno liczyć na stuprocentową […]

Potrzeba miłości

Człowiek stworzony jest do miłości, ja jednak z przy­krością stwierdzam, że wielu moich pacjentów o tym nie pamięta. Zadają sobie oni mnóstwo trudu z wyszukiwa­niem rozmaitych uczonych metod służących budowaniu obrazu własnej osoby, umacnianiu pewności siebie, nie przywiązując zarazem należytej wagi do tego, co mogłoby stać się dla nich najłatwiej dostępnym źródłem życzliwej pomocy – […]

Znaczenie przyjaźni

Ludzi zasięgających u mnie porad pytam czasami o to, czy łączy ich z kimś znaczący związek uczuciowy. –    Czy jesteś zakochany? Masz może bliskich przyja­ciół? –    Nie – pada na ogół odpowiedź. – Nie jestem jeszcze do tego gotowy. Najpierw muszę ?wyprostować” swoje sprawy wewnętrzne, dlatego przychodzę na konsultacje. Później może będę gotów nawiązać z […]