Archive for the ‘Motoryzacja a kultura osobista’ Category

Kierowca i jego goście

Przyjmuje się na ogół, że osoba siedząca za kie­rownicą jest gospodarzem, a inni jadący ? jej gośćmi. Pełniąc rolę gospodarza, kierowca troszczy się o bez­pieczeństwo i wygodę jazdy, dba o zapewnienie odpo­wiedniej temperatury w aucie, reguluje wentylację, dostosowuje szybkość pojazdu do życzeń jadących, pod warunkiem jednak, że nie będą one sprzeczne ze zna­kami na drogach […]

Kierowcy między sobą

Od czasu do czasu inni kierowcy popełniają jakieś błędy, utrudniające nam bezpieczne prowadzenie po­jazdu. Zawsze jednak staramy się zachować kultu­ralnie ? nie wychylamy się z samochodu i nie czy­nimy nietaktownych, często obraźliwych uwag. W cza­sie podróżowania zdarzają się też rozmaite przykre sytuacje ? zabraknie paliwa, silnik odmawia posłu­szeństwa, wycieka olej. Potrzebna jest pomoc, ale nie […]

Kierowcy i piesi

Ruch drogowy powoduje zetknięcie się ze sobą kie­rowców i pieszych ? dwóch światów różniących się postawami i nastawieniem, prawami i obowiązkami. Nic też dziwnego, że między nimi nie daje się za­uważyć szczególnej sympatii. Kierowcy są ?silniejsi” od pieszych, dlatego też dość często jesteśmy skłonni obarczać ich odpowiedzialnością za wszelkie przekro­czenia. Tymczasem różnie bywa. Zbliżając się […]

Kultura osobista kierującego

W 1855 r. niemiecki konstruktor Carl Benz zbudował pierwszy trójkołowy samochód z silnikiem benzyno­wym. Poruszał się on z szybkością mniej więcej 10 km na godzinę. Od tego czasu wiele się zmieniło. Dziś miliony samochodów pędzą z dużą szybkością po wszy­stkich drogach świata, pociągając za sobą liczne ofiary w ludziach. Człowiek, pojazd i droga ? oto […]