Archive for the ‘Pokonywanie postaw nie sprzyjających’ Category

Perfekcjonizm

Istnieje jeszcze inna postać poczucia winy, występują­ca zresztą bardzo często. Przejawia się ona złym samopo­czuciem za każdym razem, kiedy zdarza nam się wykonać coś w sposób mniej niż perfekcyjny, jak również uchyla­niem się od wszelkich zadań, co do których nie mamy pewności powodzenia. Zilustrujmy to konkretnym przykładem. Zjawił się u mnie pacjent w stanie skrajnego […]

Uwolnienie od poczucia winy

Leslie Weatherhead, wielki duchowny anglikański, pisze: Miłosierdzie Boskie jest najpotężniejszą w świecie ideą terapeutyczną. Ktoś, kto prawdziwie wierzy, Że Bóg udzielił mu przebaczenia, potrafi też wyzwolić się Z neuroz. Choć pogląd ten może wydać się niektórym trochę zbyt optymistyczny, to prawdą jest, że dano nam możliwość przyjęcia całkowitego odkupienia, że wyznawanie grze­chów Bogu to nasz […]

Kościotrup w szafie

Jest wielu takich ludzi, którzy mając wciąż przed ocza­mi swoje dawne błędy, zużywają mnóstwo energii na skrzętne ukrywanie ich przed światem. Tak postępuje na przykład kobieta, która jako nastolatka poddała się aborcji, a obecnie, jako szczęśliwa mężatka, żyje w ciągłym stra­chu, bo a nuż małżonek się o tym dowie, albo rozwiedzio­ny mężczyzna, który pragnie rozwód […]

Wina jako forma ucieczki

W poważnych badaniach psychologicznych poświę­conych winie mówi się o niej jako o sposobie wyłudzania pewnych dodatkowych korzyści. Może to być niewiele więcej, jak tylko próba zwrócenia na siebie uwagi lub zawoalowany komunikat: ?Zauważ, jakie mam wrażliwe sumienie”. ?Nie myśl, że postępuję tak z głupoty; dobrze wiem, że to, co robię, jest złe.” Oliver Wendell Holmes […]

?Przepraszam, że żyję!”

?Pokaż mi swoje ulubione fragmenty Biblii, a dowiesz się o sobie mnóstwa ciekawych rzeczy” – mówi dr Lars Grandberg. I rzeczywiście, aż dziw bierze patrzeć, jak bardzo niektórych ludzi pociągają wciąż te same fragmenty o potępieniu czy psalmy o gniewie Bożym. Zwolennicy etyki świeckiej gromią kościelnych aktywistów za tę ob­sesję grzechu, winy i samobiczownictwa, ale […]

Zdrowe i nieuzasadnione, neurotyczne poczucie winy

Prawdziwa wina jest konsekwencją złych uczynków lub zaniechania działań pozytywnych, które uważamy za swój obowiązek. Takie poczucie winy wbrew uproszczonym te­oriom ?niepotrzebnych emocji” jest ważnym elementem regulacji wszelkich stosunków społecznych. Znany żydo­wski filozof i teolog Martin Buber stał na przykład na stanowisku, że najdotkliwsze poczucie winy towarzyszy zawsze pogwałceniu stosunków międzyludzkich. Zadajemy sobie wtedy pytanie:, […]

Niezasłużone poczucie winy

Wszyscy doradcy w naszej klinice to ludzie o świato­poglądzie chrześcijańskim, dlatego wśród pacjentów zwracających się do nas o poradę wiele jest osób bardzo religijnych, nierzadko przesadnie dla siebie surowych. Ele­mentem tego syndromu bywa często depresja. Niektórym z moich pacjentów powodzi się całkiem dobrze, można by nawet powiedzieć, że mają wszystko, a jednak prześladuje ich dziwne […]

Czy tusza da się lubić?

Pewien znany mi młody pracownik college’u, na tyle przystojny, że mógłby zdobyć względy każdej chyba dziewczyny w campusie, wybrał sobie sympatię ze sporą nadwagą. Dlaczego? Odpowiedział mi na to bez wahania: –    Kiedy ją poznałem, uderzyło mnie jedno: jest gruba, a mówi o swojej tuszy otwarcie i wcale się nią nie przej­muje. To najbardziej kochająca, […]

Utrzymywać ciało w dobrej kondycji

Skoro zdro­wie fizyczne odgrywa tak wielką rolę w tym, co ogólnie nazywamy szczęściem, tym bardziej wypada nam zadbać o ciało. Choć trudno orzec, co tu jest przyczyną, a co skutkiem, wiadomo jednak, że ludzie posiadający dobre mniemanie o sobie na ogół odżywiają się racjonalniej, uprawiają też więcej ćwiczeń fizycznych niż osoby do­tknięte kompleksem niższości. Nie […]

Ciało, które się starzeje

Mam sporo pacjentów po sześćdziesiątce. Często po­padają oni w depresję na widok spustoszeń fizycznych, których przyczynami są wiek i choroby. Narasta w nich też negatywna postawa wobec samych siebie. U ludzi cho­rych, którym silne niegdyś ciała odmawiają teraz posłu­szeństwa, negacja ta przejść może nawet w samo odrazę. Osoby takie potrzebują kontaktu fizycznego bardziej teraz niż […]