Archive for the ‘Sekretarka-dyrektor-interesanci’ Category

Współpracownicy szefa i sekretarka

Miejsce sekretariatu. Sekretarka zajmuje centralne miejsce w stosunkach: szef ? współpra­cownicy. Każdy jej fałszywy krok skomplikuje te stosunki, a każde taktowne, przemyślane postępowa­nie przyczyni się do wytworzenia zgodnej, owocnej współpracy. Stosunki sekretarki z współpracownikami szefa określają uprawnienia, jakie posiada ona w wy­konywaniu swych obowiązków. W szczególności zaś wynikają z następujących założeń: Sekretarka nie stanowi ?instancji” […]

Szef i sekretarka

Szef chce, by sekretarka okazywała mu szacunek, była dyskretna, lojalna. Sekretarka zaś pragnie, aby jej praca była dostrzeżona i pozytywnie oceniona. Do­daje to sił, budzi zapał do dalszej pracy. Buntuje się ona jednak, gdy spotyka się z brakiem zainteresowa­nia jej wysiłkiem, lekceważeniem godności jako czło­wieka i pracownika. Sekretarka np. czuje się po pro­stu dotknięta, gdy […]

Kwalifikacje sekretarki

Ponieważ obecnie sekretarzowanie jest najczęściej domeną działalności kobiet, dlatego też w dalszych rozważaniach będziemy mówić o sekretarce. Stanowisko sekretarki umożliwia poznanie wielu in­teresujących ludzi, co przynosi dużo zadowolenia. W porównaniu jednak z innymi zawodami biurowymi praca ta ma charakter wielostronny i wymaga znacz­nie większego wysiłku, kultury osobistej, opanowania, szerszego zakresu wiadomości i umiejętności. Znajomość zasad […]

Uwagi wprowadzające

Sekretariat ? to instytucja znana od dawna. W przeszłości był on kierowany przez mężczyzn cieszą­cych się doświadczeniem i rozwagą oraz obdarzonych zaufaniem. W 1861 r. w Ameryce pojawiły się po raz pierwszy na tych stanowiskach kobiety, zastępując mężczyzn, którzy musieli wziąć za broń w walce Pół­nocy z Południem. Dziś sekretariaty ? kierowane już najczęściej przez […]