Archive for the ‘W domu wczasowym’ Category

Brydż i… spokój sąsiadów

Spotkania towarzyskie są niewątpliwie jedną z form wypoczynku, sposobem spędzania wolnego czasu. Nie mogą one jednak odbywać się kosztem innych wcza­sowiczów, którzy pragną ciszy, spokoju, azylu. Weź­my na przykład spotkanie brydżowe, nierzadko koń­czące się zbyt późnym poczęstunkiem. Robi się wesoło, gwarnie ? narusza to spokój sąsiadów, a nawet miesz­kańców innych pięter. Nie można domu wczasowego […]

Wśród wczasowiczów

Pozdrowienie jest najprostszą formą wyrażania uprzejmości jednego człowieka w stosunku do drugie­go. W domu wczasowym pozdrawiamy naszych sąsia­dów, z którymi spożywamy posiłki, i wszystkich, z którymi przy jakichś okazjach rozmawialiśmy. A przecież okazji tych jest sporo, zwłaszcza w przy­padku aktywnego spędzania wolnego czasu. Już po kilku dniach wymieniamy ukłony z wieloma wczaso­wiczami. Wspomnijmy więc jeszcze […]

Wczasowicze i personel domu

Wczasowicze oczekują uprzejmego traktowania przez personel domu i mają do tego prawo. Ale personel spo­dziewa się też uprzejmości ze strony gości. W słowniku obu stron nie powinno zabraknąć takich zwrotów, jak: ?proszę”, ?dziękuję”, a na twarzy miłego uśmiechu. Wydając natomiast sąd o pracy kierownika, kucharki,  i kelnerki nie stawiajmy zbyt wygórowanych wymagań. Personel ma ciągły […]

Ład i porządek

Jednym z czynników warunkujących dobre samopo­czucie na wczasach jest utrzymanie porządku w poko­ju, zwłaszcza, jeśli dzielimy go z obcą osobą. Z tym jednak różnie bywa. Przekonajmy się o tym naocznie odwiedzając jeden z wczasowych pokoi. Co widzimy? Łóżka starannie zasłane, zbędna garderoba została schowana do szafy, przeczytane gazety wrzucone do kosza, krzesła ustawione ? słowem […]

O domu wczasowym ? ogólnie

Szczególna rola w wykorzystywaniu wolnego czasu przypada domom wczasowym. Przebywa w nich na ogół kilka pokoleń wczasowiczów: osoby starsze ? pragnące swój urlop spędzić w spokoju ? ludzie mło­dzi ? zwolennicy czynnego wypoczynku i wesołej roz­rywki ? małżeństwa i matki z dziećmi ? organizujące swój czas pod kątem własnych potrzeb i możliwości. Mamy więc do […]

Przygotowujemy się do podróży

Wyjazd na wczasy wymaga przygotowania się. Obej­muje ono kilka spraw. Warto przede wszystkim zapoz­nać się z literaturą traktującą o miejscowości, w której będziemy odpoczywać. I tak np. udając się w okolice Przemyśla dobrze jest nabyć przewodnik Jana Różań­skiego pt.: Przemyśl, Krasiczyn, Forty. Opracowanie to m.in. podaje krótką historię Przemyśla i najbliższej okolicy, informuje, co jest […]

Kilka uwag

Pożyteczne spędzenie czasu wolnego uzależnione jest od spełnienia kilku warunków. Jednym z nich jest zmiana środowiska geograficznego. Z Warszawy np. udamy się na odpoczynek do Muszyny, z Krakowa do Juraty, z Katowic do Olsztyna, co umożliwia nasyce­nie wzroku pięknem nowych krajobrazów i przebywa­nie w innym klimacie. Drugim warunkiem jest zmia­na środowiska społecznego; urlop spędza się […]