Archive for the ‘W teatrze’ Category

Cel wycieczki

Celem wycieczki może być: zapoznanie się z daw­ną architekturą, np. starówką w Gdańsku, zwiedzenie Nowej Huty, poznanie metod pracy Pałacu Młodzieży w Warszawie lub Katowicach, wypoczynek czynny w lesie lub nad jeziorem. Dokładne określenie celu umożliwia dobór odpowiednich środków, racjonalne wy­korzystanie czasu, ustalenie odpowiedniej trasy. Kierownik wycieczki Niezmiernie ważny w organizowaniu wycieczki jest dobór jej […]

Kilka innych problemów

Podczas przedstawienia nie rozmawiamy, nie robi­my żadnych uwag na temat wykonania tej czy innej roli. Dwie osoby nie mogą przeszkadzać wielu innym widzom, którzy z zainteresowaniem śledzą, co się dzieje na scenie. Uwagi swoje można przecież wy­mienić w czasie przerwy między aktami lub po wyj­ściu z teatru. Rozmowa przeprowadzona nawet szep­tem przeszkadza także artystom, bo […]

Kwadrans wcześniej

Przedstawienia rozpoczynają się najczęściej o godz. 19.00. Względy praktyczne i chęć okazania szacunku innym uczestnikom spektaklu wymagają przybycia 15 minut wcześniej. Czas ten wykorzystujemy na za­łatwienie kilku spraw: pozostawienie w szatni gar­deroby, poprawienie makijażu a następnie odnalezie­nie na planie naszych miejsc, ustalenie, z której stro­ny musimy wejść na widownię, by nie przeszkadzać osobom już siedzącym. […]

Ubiór

Przedstawienie teatralne jest wydarzeniem kultural­nym, nakłada więc pewne obowiązki na artystów i pu­bliczność. Artyści wkładają duży wysiłek, chcąc dobrze wywiązać się ze swoich ról, wytworzyć zamierzoną przez reżysera atmosferę. Publiczność powinna rów­nież mieć w tym swój udział, wyrażający się m.in. w zadbanym zewnętrznym wyglądzie. Żyjemy wprawdzie w okresie demokratyzacji sto­sunków międzyludzkich, uproszczenia rozmaitych form towarzyskich, […]

Działalność kulturalna zakładu pracy

Troszcząc się o podniesienie kulturalnego poziomu pracowników, zakłady pracy przeznaczają na ten cel pewne fundusze. Są one wykorzystywane m.in. na wspólne udanie się do teatru. Zakład pracy funduje bilety pracownikom lub pokrywa część wydatków z tym związanych. Działalność ta jest godna uwagi z różnych względów, nie wyłączając ekonomicznych Bilety teatralne są bowiem dość drogie i […]

Rola teatru

Dzięki przeobrażeniom społeczno-gospodarczym roz­maite formy upowszechniania kultury, w tym również teatry, stały się bardziej dostępne dla szerokich mas. Do teatru udają się ludzie bądź to w celu godziwego spędzenia czasu, bądź też obejrzenia na scenie utworów wybitnych twórców. Teatr spełnia również poważną rolę wychowawczą, bo poszerza wiedzę, kształtuje uczucia i w konsekwencji wywołuje przeżycia, wyra­żające […]