Archive for the ‘Wycieczki’ Category

Rola wycieczek

Zakłady pracy ? organizując czas wolny pracow­ników ? urządzają różnego rodzaju wycieczki. Ogól­nie rzecz ujmując, dzielą się one na: poznawcze i rek­reacyjne. Wycieczki należące do pierwszej grupy umożliwiają poznanie rozmaitych regionów kraju, za­bytków historycznych, ośrodków gospodarczych, kul­turalnych i sportowych. Wycieczki rekreacyjne mają na celu wypoczynek i regenerację sił. Organizuje się je do lasu, nad jeziora, […]