Archive for the ‘Zasady budowania pewności siebie’ Category

Zaciskaj zęby i rozwijaj swoje zdolności

Utalentowane jednostki, którym nie wiedzie się w ży­ciu, to zjawisko nader pospolite. Wiele takich osób ma trudności nie tyle z rozpoznaniem swych wrodzonych uz­dolnień, ile z ich rozwinięciem. Bo tylko intensywny tre­ning, systematyczne aż do znudzenia szlifowanie danej umiejętności wynosi człowieka ponad przeciętność.Najczęściej bywa tak, że po krótkim okresie zaintere­sowania taką czy inną dziedziną zaczynają […]

Ci, którzy rozkwitają jesienią

Niektórym ludziom trzeba dużo czasu na rozeznanie się w swoich zdolnościach i pełne ich rozwinięcie, więc jeśli ktoś w wieku średnim albo nawet później nie zapisał jeszcze na swoim koncie żadnych konkretnych osiągnięć, nie oznacza to wcale, że brak mu zdolności. Taka na przykład Helen Yglesias dopiero w 54. roku życia ukoń­czyła pisanie swojej pierwszej […]

Pomoc rodziców w doskonaleniu umiejętności

Metodę kompensacyjną mogą też stosować rodzice. Wypowiadający się na ten temat znany autor, dr James Dobson, sięga po własny przykład z czasów, kiedy był chudym, nieśmiałym chłopcem – i niezbyt lubianym przez kolegów uczniem młodszej klasy szkoły średniej. Co w tych warunkach stanowiło jego jedyną broń? Oto, gdy miał lat niespełna osiem, ojciec w każdą […]

Oszacuj swoje zdolności

Jako psychoterapeuta stykający się na co dzień z ludź­mi mającymi problemy lub cierpiącymi na zaburzenia osobowości, zdecydowanie twierdzę, że każdy człowiek –     bez względu na to, czy jest, czy nie jest upośledzony –    posiada jakąś sobie tylko właściwą zdolność. Horace Bushnell, wielki kaznodzieja z Nowej Anglii, mawiał: W jakimś miejscu tego świata leży zadanie, które […]

Dążenie do doskonałości

W poprzednim poście wyraziłem pogląd, że nie jest dobrze, kiedy tożsamość jednostki wiąże się zbyt ściśle ze sferą jej produktywności. Spójrzmy teraz na to od drugiej strony, bo jest przecież faktem, że osiągnięcia osobiste odgrywają niezmiernie ważną rolę w budowaniu poczucia własnej wartości. Dyskutowałem o tym kiedyś ze znajo­mym pisarzem, Arthurem Gordonem, kładąc szczególny nacisk […]

Przeznacz trochę czasu na zabawę

Przez ?zabawę” rozumiem zupełnie coś innego niż ci faceci, którzy powia­dają: ?Ponieważ ciężko pracuję, to i bawię się do upadłego”. Jest to, nawiasem mówiąc, typowe zdanie dla pracoholików, skłonnych podejmować współzawodnictwo w każdej do­słownie dziedzinie. Ja myślę tu o pluskaniu się w morzu z pięcioletnim szkrabem czy choćby o rzucaniu patyków ulubionemu psu. Ten czas […]

Znajdź czas dla ludzi, którzy odgrywają w twoim Życiu ważną rolą

 Mnie, któremu zawsze się spieszy, z wrażenia zaparło dech w piersiach, kiedy przeczytałem te oto słowa Paula Tourniera: Otwierając Ewangelią widzimy, że Jezus Chrystus, którego obowiązki byty o ileż większe od naszych, aż tak się bardzo nie spieszył. To prawda. Dużo czasu spędził przecież na rozmowie z Samarytanką spotkaną przy studni, często świętował ze swoimi […]

Rozsądnie planuj swój porządek dzienny

Chodzi o to, żeby podjąć decyzję: o tej to godzinie definitywnie kończę pracę i oddaję się przyjemnościom. Ci, którzy od dłuższego czasu regularnie pracują do 19.00, mogli już w ogóle zapomnieć, dlaczego i po co to robią. Skoro więc w grę nie wchodzi wyraźna potrzeba przesiadywania w pracy do późna, trzeba odpowiednio zmienić rozkład zajęć. […]

Spędzaj więcej czasu na powietrzu

Przyroda wy­wiera ważny, ogromnie kojący wpływ na ludzką psychikę, niestety, większość mieszkańców wielkich miast tygodnia­mi nie dostrzega ani pogody, ani koloru liści, ani pozycji gwiazd na niebie. Ja uważam, że to sama struktura psycho­fizyczna nakazuje człowiekowi spędzać codziennie pewien czas na powietrzu. Sam co parę godzin robię sobie przerwę w zajęciach specjalnie po to, żeby […]

Jak wyleczyć się z nałogu pracy

Oto wskazówki (zaczerpnięte między innymi z książki Friedmana i Rosenmana), jak zmienić podstawy tożsamo­ści, czyli co zrobić, aby szacunku do samego siebie nie opierać na wynikach działalności produktywnej. Uczciwie oceń swój tryb pracy Według cytowanej pary autorów czterech spośród pięciu przedstawicieli typu A zaprotestuje przeciwko włączaniu ich do tej kategorii lub przynajmniej postara się obniżyć […]