Archive for the ‘Zasady budowania pewności siebie’ Category

Więcej pracy, mniej osiągnięć

Zdarza się, że nałogowy ?pracuś” nie jest nawet w przybliżeniu tak efektywny, jak sam by sobie tego ży­czył, nie mówiąc już o ocenach obiektywnych. Badania dowodzą, że osoby tego rodzaju pracują więcej, natomiast osiągają mniej. Choć sprawiają wrażenie, że robota pali im się w rękach, przeważnie nie dorównują wynikami swym nie tak obsesyjnie pracowitym kolegom. […]

Syndrom pracoholika

Wiele osób wiecznie bez efektów ścigających się z czasem, ludzi nałogowo oddanych pracy to ?papierowi tytani”, którym nawet nie przychodzi na myśl, że Bóg ich kocha. Dwaj kardiolodzy, Meyer Friedman i Ray H. Rosenman, napisali kilka lat temu fascynującą książkę zaty­tułowaną Type A Behavior and Your Heart (Osobnik typu A i jego serce). Wyniki badań […]

Produktywność i duchowość

Podstawową nauką Pisma Świętego stanowiącą ko­mentarz do omawianego zagadnienia jest Dobra Nowina o łasce Bożej. Oczywiście podstawowym jej znaczeniem jest odkupienie, ma ona jednak także i szersze implikacje. Biblia mówi wyraźnie, że miłość Boga do człowieka nie zależy od ludzkiej pracy i wysiłków. Oznacza to, że Bóg kocha nas nie dlatego, że gorliwie czytamy Pismo […]

Pewność siebie a dochód netto

Drugim, podobnym kryterium samooceny jednostki, jest jej dochód netto. Suma konta bankowego, marka sa­mochodu, nieruchomość w eleganckiej dzielnicy, wszys­tko to bywa nie tylko wykładnikiem sukcesu, ale wywiera przemożny wpływ na wskazania tego delikatnego baro­metru, który mierzy nasz szacunek dla samych siebie. Dlaczego samopoczucie wybitnie nam się poprawia, gdy siedzimy za kierownicą nowego samochodu albo oprowa­dzamy […]

Nałóg pracy

Uczestniczyłem pewnego razu w bardzo nietypowym przyjęciu. Zaproszeni goście nie znali siebie nawzajem, a na dodatek pani domu postawiła warunek wstępny: za­równo przy prezentacji, jak i w trakcie całego wieczoru nie wolno nam ujawniać ani swojego zawodu, ani tego, czy mamy dzieci. Przekonaliśmy się wtedy, jak trudno jest nawiązać nową znajomość bez wzmianki o pracy […]

Znajdź kogoś, komu mógłbyś zaufać

Jezus pośród wszystkich swych cudownych umiejętności miał i tę, że potrafił stworzyć ludziom wyjątkową atmosferę, w której skłonni byli się otworzyć, zawierzyć Mu swoje najgłębsze tajemnice. Jedną z zalet rozmowy tego typu jest to, że pomaga ona ustrzec się autoiluzji, a jest to rzecz ważna, bo my, ludzie, odznaczamy się nieograniczoną wprost zdol­nością do samooszukiwania […]

Regularnie dokonuj weryfikacji

Często powta­rzam, że dobrze jest utrwalać na piśmie to, kim jesteśmy i do czego dążymy. Bądźmy jednak ostrożni z ostateczny­mi definicjami. Niewiele przyjdzie nam z tego, że sporzą­dzimy listę swoich cech charakterystycznych, a potem zamkniemy ją w szufladzie z przeświadczeniem, że zacho­wa ona aktualność aż po koniec naszych dni. Nie, bo póki żyjemy, znajdujemy się […]

Zwracaj uwagą na wyróżniające cię cechy

Zamiast tracić czas i energię na wymyślanie sposobów, jak by się tu bardziej upodobnić do otoczenia, lepiej poświęć ten czas na zastanowienie, czym się wyróżnić. Do dziennika mo­żesz na przykład wprowadzić rubrykę ?Czym się różnię od innych” i pod tym tytułem wypisać specyficzne za­interesowania i zamiłowania składające się na twoją wy­jątkowość. Inną metodą realizowania tej […]

Zarezerwuj sobie czas na samotność

Kanadyjski pianista Glenn Gould uważa, że: …na każdą godziną spędzoną w towarzystwie powinno człowiekowi przysługiwać x godzin samotności. Ile wy­nosi to x, dokładnie nie wiem. Może dwie i siedem ósmych godziny, a może siedem i dwie ósme, w każdym razie jest to proporcja wysoka. Życiorysy wielkich postaci historycznych naznaczone są samotnością. Jezus na przykład, mimo […]

Jak lepiej przyjrzeć się sobie

Pragnę zwrócić uwagę, że aby zrozumieć siebie, nie każdy potrzebuje zaraz pomocy psychoterapeuty. Ponadto nigdy nie wiadomo jakim wartościom będzie on hołdował. Dlatego chcę dać kilka prostych propozycji, jak dowie­dzieć się czegoś więcej o sobie samym. Prowadź dziennik. Elementem pomocnym przy pró­bach zdrowego zrozumienia siebie będzie dziennik o cha­rakterze intymnym. Dr Gordon MacDonald, przewodni­czący Między […]