Jeszcze o obyczajach przy stole

W 1859 r. Ignacy Piotr Legatowicz w książce pt. O sprawowaniu się przy jedzeniu dawał następujące rady: ?Siadając do stołu nie rób łoskotu swoim krze­słem; siadaj ani zbyt blisko, ani zbyt daleko od ta­lerza, nie bokiem, ale prosto do stołu; ręce w części, to jest za dłoń, trzymaj spokojnie na stole”. Wskaza­nia te i dziś nie straciły na aktualności, chociaż wyda­wałoby się, że przypominanie ich jest zbędne. A jed­nak…

Po wejściu do jadalni i zajęciu miejsca przy stole bierzemy serwetkę, która służy do wytarcia ust w cza­sie spożywania posiłków, i rozkładamy ją na kolanach. Przed sięgnięciem po kieliszek ocieramy lekko usta serwetką, gdyż ślady np. szminki i tłustych plam na brzegu kieliszka nie budzą uczuć estetycznych.

Ręce trzymamy na stole oparte środkiem stawu przedłokciowego. Możemy je zabrać ze stołu, jeśli chcemy podnieść z kolan serwetkę lub sięgnąć do kieszeni po chusteczkę. Oparcie się łokciem o stół nie jest dopuszczalne.

Z chwilą pojawienia się kelnera nabieramy serwo­wane danie i przystępujemy do jedzenia. Najpierw bierzemy sztućce znajdujące się najdalej od talerza, z kolei następne, trzymając się zasady ? od zewnątrz do wewnątrz. Odkrawając mięso, trzymamy widelec grzbietem odwrócony ku górze, ale gdy podnosimy odkrawany kawałek do ust widelec odwracamy grzbietem ku dołowi. Nóż spełnia dwie role: zasadnicza polega na rozdrabnianiu potraw twardych; pomocnicza ? na napełnianiu widelca podczas nabierania jedzenia. W tej drugiej roli nóż jest jakby łopatką zgarniającą jedzenie na widelec. Użycie noża ograniczamy do wy­padków, w których nie możemy sobie poradzić za pomocą widelca. Posługiwanie się sztućcami jest zgod­ne z rolą, jaką spełnia prawa i lewa ręka w życiu człowieka.

Na czas sięgania po kieliszek albo gdy czekamy na powtórzenie serwowanego dania, widelec i nóż odkła­damy na talerz, krzyżując je w ten sposób, aby nóż leżał ostrzem zwróconym w lewą stronę, a widelec nad nożem. Nie kładziemy widelca i noża tak, aby częś­ciowo znajdowały się na talerzu, a częściowo opierały się o stół, ponieważ ściekający sos może zaplamić obrus.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.