Kieliszki i szklanki

W czasie przyjęć podajemy napoje w odpowiednio dostosowanych kieliszkach i szklankach, różniących się głównie kształtem i wielkością. I tak, rozróżniamy:

A. Kieliszki:

?     mały ? do wódki;

?     duży o wysokiej nóżce ? do białego wina;

?     nieco niższy o bardziej owalnym kielichu ? do czerwonego wina;

?     średniej wielkości, rozszerzający się ku górze ? do coctaili, win deserowych i ziołowych, miodów pitnych;

?    mały, wąski ? do likieru;

?     szeroki, płytki o wysokiej nóżce lub wysoki i wą­ski, w kształcie tulipana ? do szampana i win musu­jących;

?    średniej wielkości, o zwężonym w górnej części kielichu i niskiej nóżce ? do koniaku, brandy i winiaku.

B. Szklanki:

?    małe ? do wody mineralnej, soku pomarańczo­wego i in.;

?    duże, czasami o zwężonej podstawie ? do na­pojów zwanych long drink (ang. długie picie) i do piwa.

Do wina czerwonego używane są kieliszki o dużym kielichu i niezbyt wysokiej nóżce, gdyż zetknięcie się kieliszka z ciepłą ręką nie wpływa na smak. Inaczej jest z winem białym, które powinno być oziębione. Kieliszki do tego wina są na wysokiej nóżce, aby ciepło ręki nie ogrzewało napoju i przez to nie zmie­niało smaku. Kieliszki do wina powinny być z prze­zroczystego cienkiego szkła, bo w barwnych, szlifo­wanych wino zatraca swój piękny naturalny kolor.

Do szampana używamy dwóch rodzajów kieliszków

?     szerokie płytkie na wysokiej nóżce i wysokie wą­skie o krótkiej nóżce, przypominające kształtem tuli­pan. Stosowanie dwóch rodzajów kieliszków wynika z różnicy poglądów. Jedni utrzymują, że w kieliszkach szerokich i płytkich dwutlenek węgla w postaci pę­cherzyków może się dłużej utrzymać, drudzy odwrotnie

?    że tylko w kieliszkach o kształcie tulipanowym wy­dzielające się pęcherzyki utrzymują się dłużej, naj­mniej przez 20 minut.

W ostatnich latach na rynku można znaleźć dużo różnego rodzaju kieliszków i szklanek. Często są one nowocześnie projektowane i dobrze wykonane, czasami z kolorowego szkła, ozdobione wzorami, ale nie zawsze daje się łatwo ustalić, do jakiego napoju są one prze­znaczone. W pogoni jednak za nowoczesną linią od­chodzi się od wymogów, jakim kieliszki i szklanki po­winny odpowiadać.

Kończąc nasze rozważania na temat napojów alko­holowych, warto przypomnieć starą polską maksymę: ?Pij, ale rozum miej”. Nadużywanie alkoholu prowa­dzi do kompromitacji, szczególnie przykrej, bo ludzie długo pamiętają i… komentują.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.