Lampka wina

Lampka wina to również przyjęcie odbywające się na stojąco. Jest ona bardzo zbliżona do cocktailu. Wy­stępują tu jednak trzy różnice: 1) lampka wina odby­wa się w południe i rozpoczyna się o godz. 12.00 lub 13.00; 2) przyjęcie z zasady trwa tylko godzinę; 3) uczestniczą w nim przeważnie tylko mężczyźni.

Aperitif

Aperitif, to forma spotkania towarzyskiego bardzo zbliżona do cocktailu i lampki wina, gdyż goście rów­nież stoją, a główna rola ? jak sama nazwa wskazu­je ? przypada napojom alkoholowym i bezalkoholo­wym. Czym się jednak aperitif różni od cocktailu? Róż­nic jest kilka: 1) aperitif jest wprowadzeniem do inne­go przyjęcia lub stanowi zakończenie jakiejś uro­czystości, słowem jest jakby imprezą towarzyszącą, 2) aperitif, jako impreza towarzysząca, może się odby­wać w różnym czasie i trwać stosunkowo krótko ? od 15 do 30 minut, 3) aperitif jest przyjęciem bardzo skromnym, bo w zupełności wystarcza, jeśli się poda jakiś cocktail, sok pomidorowy lub porzeczkowy a do tego słone paluszki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.