Przyjęcie bufetowe

Spośród przyjęć odbywających się na stojąco, naj­bardziej uroczystą formą jest przyjęcie bufetowe. Od­bywa się ono o godz. 20.00, ale w wyjątkowych przy­padkach może się rozpocząć nieco wcześniej, tzn. o 19.00. Zaproszeni goście przychodzą o oznaczonej go­dzinie. Jedną z cech tego przyjęcia są bufety z zakąs­kami i napojami, przy czym goście obsługują się sa­mi. Spożywanie dań na stojąco ? trzymając w rę­kach talerzyk, widelec, nóż i kieliszek ? to druga ce­cha charakteryzująca ten rodzaj przyjęcia.

Kawa, herbata

Kawa i herbata ? to formy przyjęć obejmujące nie­zbyt liczne grono osób (2?3 do 20). Są one łatwe w organizowaniu, mogą się odbywać bez obsługi kelner­skiej. Menu kaw i herbatek, urządzanych między 16.00 a 18.30, jest bardzo skromne, ponieważ odbywają się one w czasie, kiedy apetyty zostały zaspokojone. Za­proszeni goście przychodzą tuż po oznaczonej godzi­nie i wychodzą nie później niż o 18.30.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.