Ułożenie menu

Dobór dań. Zapraszając gości na śniadanie lub obiad, staramy się aby dobrane menu zadowalało wszy­stkich uczestników. Nie jest to sprawa łatwa, ponieważ różnice ludzkich upodobań są przeogromne. Zaspokoje­nie wszystkich gustów nie jest oczywiście możliwe, ale kierując się pewnymi zasadami można dużo osiągnąć. Jakież to są zasady?

Ustalenie menu rozpoczynamy od dania głównego, którym jest najczęściej danie mięsne; od niego zależą inne elementy posiłku. Jeśli wybrane danie główne jest mocno sycące, zrezygnujemy z przystawki, do­bierzemy lekki deser. Jeśli zaś danie jest dość lek­kie, dobierzemy drugą przystawkę, deser o więk­szej kaloryczności lub zwiększymy dodatki. Punktem kulminacyjnym śniadania lub obiadu jest zawsze da­nie główne, deser zaś tylko akordem kończącym przy­jęcie.

Menu powinno odznaczać się różnorodnością, co znajduje wyraz w doborze dań przygotowanych z róż­nych produktów. Zasada ta zostałaby naruszona, gdyby podano w czasie jednego posiłku np. dwa dania z ryby albo dwa dania z mięsa. To sarno dotyczy do­datków. Jeśli do ryby podamy ryż, to do dania mięs­nego powinniśmy przewidzieć ziemniaki. Dwukrotne podanie ryżu lub ziemniaków byłoby oczywiście błę­dem. Nie zdecydujemy się na zupę z pieczarek, jeśli pieczarki będą dodatkiem do dania mięsnego, podob­nie nie zaplanujemy kompotu lub musu owocowego, przewidując jako danie główne kaczkę z jabłkami. Za­sada różnorodności występuje także w sposobie przy­gotowania dań. Jedno danie bywa gotowane, drugie smażone lub duszone.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.