Zawsze coś tworzą

Jest to kolejna metoda rozwija­nia indywidualności, tyle że wymaga wygospodarowania sobie czasu na przedsięwzięcia twórcze. Erik Erikson, znana postać w świecie współczesnej psychologii, będąc już w podeszłym wieku, powoływał się często na tkwiącą w nas potrzebę zwalczania stagnacji za pomocą tego, co nazywał ?produktywnością twórczą”. Potrzebę tę w pew­nej fazie życia jednostki może zaspokoić wydanie na świat, a później wychowanie potomstwa, pozostaje ona jednak nie spełniona, kiedy nie ma dzieci lub kiedy zdążyły nam już wyfrunąć z domu.

Każdy dobry psychoterapeuta gorąco zaleca pacjen­tom jak najczęstszy kontakt z malarstwem i muzyką, i to nie tylko w roli biernych widzów czy słuchaczy. Przeko­nuje ich usilnie, że sami powinni malować, rysować, rzeźbić albo śpiewać. Ktoś orzekł kiedyś, że naszemu krajowi najbardziej chyba brakuje kiepskiej muzyki. Chodziło mu o to, że brak nam muzyki domowej, two­rzonej przez członków rodziny po prostu dla zabawy – dla czystej uciechy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.