Antidotum na narcyzm

Jak więc zyskać pewność siebie bez domieszki samo­uwielbienia? Rozwiązanie tego problemu odnajdujemy w dwuczęściowej odpowiedzi Jezusa na pytanie faryzeu­sza o to, które z przykazań Boskich jest największe:

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim ser­cem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego (Mt 22,37-39).

Słowa te to nie tylko olśniewająco zwięzłe streszczenie całego nauczania Bożego; mogą nam też one posłużyć za najcenniejszą wskazówkę psychologiczną – jakże elegan­cką w swojej prostocie. Pewność siebie trzeba koniecznie zaopatrzyć w dwie mocne kotwice: miłość-uwielbienie dla Boga i miłość-współczucie dla bliźnich.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.