Konflikty między zespołami roboczymi

Trzecią ze wspomnianych grup konfliktów dotyczy zadrażnień między poszczególnymi zespołami roboczy­mi. Występują one między pracownikami zajmującymi się produkcją a pracownikami administracyjnymi, dy­rekcją a pracownikami niektórych oddziałów czy wy­działów itp. U podłoża tych konfliktów leży wadliwy rozdział zajęć, źle ustawiona siatka płac, niedocenianie znaczenia niektórych działów pracy. I tak np. zbliża się koniec kwartału, występuje zagrożenie realizacji planu, co oczywiście stawia pod znakiem zapytania o- trzymanie premii. Tymczasem dział kontroli technicz­nej, przestrzegając obowiązujących norm, dba słusznie o jakość produkcji. Na tym tle dochodzi do kontrower­sji, przybierających niekiedy ostre formy.

Inny przykład. Zakład otrzymał dwa miejsca w atrakcyjnej wycieczce. Chętnych oczywiście było wielu. Po dłuższej dyskusji szczęśliwymi wybrańcami losu okazali się: kierownik działu kadr i starszy specjalista z wydziału planowania. Na tym tle doszło do zadraż­nienia. Oddziały produkcyjne uznały, że powzięte de­cyzje są niesprawiedliwe, preferują pracowników umy­słowych. Wprawdzie obowiązujące przepisy usunęły podział pracowników na umysłowych i fizycznych, nie­mniej zaszłości dały o sobie znać. Był to więc sygnał dla kierownika zakładu i organizacji społeczno-politycznych wskazujący na aktualność tego problemu. Wymagało to z kolei podjęcia kroków zmierzających do przezwyciężania panującej jeszcze opinii o wyższoś­ci pracy umysłowej nad fizyczną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.