Nagłówek i zakończenie listu

Każdy list zaczyna się nagłówkiem, stanowiącym jego część składową. W zależności od wzajemnych stosunków między piszącym a adresatem przybiera on różne formy ? od bardzo oficjalnych aż do zupełnie prywatnych. Możemy więc napisać: ?Szanowny Panie Profesorze”, ?Panie Doktorze”, ?Drogi Kolego”, ?Ko­chany Stryju”, ?Miła Jadziu”.

W nagłówkach używa się tytułów zawodowych, np.: dyrektor, naczelnik, redaktor, oraz tytułów naukowych ? profesor, doktor. W nagłówku listu nie skraca się takich tytułów, jak: dyrektor, profesor, redaktor i in. Wyjątek od tej zasady stanowią: doktor, magister i inżynier. Jeśli w nagłówku listu napiszemy: ?Pan Dyr. Jan Nowak” lub ?Tow. Prof. Stanisław Jurewicz”, to niewątpliwie będzie to sprzeczne z obowiązującymi obecnie obyczajami. Poprawnie jednak postąpimy pi­sząc: ?Pan dr Jan Dąbrowski”, ?Pan mgr Antoni Lip­ka”. Nie skracamy więc również słowa ?towarzysz”.

Ważnym elementem listu jest jego zakończenie. Przybiera ono różne formy. Przykładowo wymieńmy tu przynajmniej kilka: ?Raczy Pan Profesor przyjąć wyrazy szacunku”, ?Z poważaniem”, ?Serdeczne po­zdrowienia”, ?Łączę wyrazy szacunku”. Formułkę zakończeniową piszemy oczywiście w osobnym wierszu.

Nagłówek, zakończenie i treść listu powinny ze sobą harmonizować. Jeśli w nagłówku piszemy na przykład: ?Drogi Janku”, a w zakończeniu: ?Z poważaniem”, to oczywiście między tymi elementami listu nie będzie harmonii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.