Kontakt wzrokowy i słuchowy

W czasie prowadzenia rozmowy działają na nas wrażenia słuchowe i wzrokowe ? człowieka mówią­cego nie tylko słyszymy, ale i widzimy. Dlatego też nie jest sprawą obojętną jego ubiór, uczesanie, mimi­ka, gestykulacja, postawa. Wygląd zewnętrzny czło­wieka bowiem ułatwia bądź też utrudnia prowadzenie rozmowy.

Ważnym czynnikiem prowadzenia rozmowy jest rów­nież kontakt, więź rozmawiających ze sobą partnerów. Kontakt jest utrzymywany za pomocą wrażeń słucho­wych i wzrokowych, stąd też ludzie rozmawiający są zwróceni do siebie twarzą, która dużo mówi o czło­wieku, jego stanach psychicznych. Z twarzy można wyczytać, jak rozmówca odbiera przekazywane mu treści, czy jest zainteresowany rozmową.

Nawiązany kontakt powinien budzić wzajemność. Osoby rozmawiające wypowiadają swoje uwagi, formu­łują poglądy, zadają pytania, odpowiadają, udzielają dodatkowych wyjaśnień, słowem ? podtrzymują roz­mowę. Brak wzajemności, obojętność malująca się na twarzy i wyrażająca się w krótkich odpowiedziach ? ?tak” lub ?nie” ? nie prowadzi do żywej, ciekawej rozmowy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.