Treść i forma

O rozmowie decyduje przede wszystkim treść, to co się mówi, ale nie bez znaczenia jest również sposób jej prowadzenia. Oceniając rozmowę, bierzemy pod uwagę te dwa kryteria. Podczas rozmowy staramy się mówić wyraźnie, dokładnie, akcentować poszczególne sylaby i słowa w zdaniach, robić przerwy. Nie mówi­my zbyt głośno ani zbyt cicho, gdyż monotonny głos osłabia zainteresowanie słuchających, a zbyt głośny ? drażni. Człowieka poznaje się nie tylko po tym, co mówi, ale również po tym, jak mówi ? w rozmowie powinna występować harmonia treści i formy. Opa­nowanie głosu świadczy o kulturze.

Ton, który ?robi piosenkę”

Wspomnijmy jeszcze o jednym czynniku, wywiera­jącym wpływ na przebieg rozmowy. Jest nim ton, który ? jak mówią Francuzi ? ?robi piosenkę”. Mo­że on zmieniać w sposób zasadniczy nawet sens wy­powiedzianych słów. W Słowniku frazeologicznym ję­zyka polskiego pod hasłem ?ton” znajduje się aż 45 określeń. Możemy więc mówić tonem poważnym i żartobliwym, uprzejmym i ostrym, uroczystym i pou­fałym. W czasie rozmów urzędowych mówimy tonem spokojnym, oficjalnym, poważnym i jednocześnie unikamy tonu drwiącego i napastliwego, rozkazującego i uszczypliwego. W niektórych jednak wypadkach za­chodzi potrzeba użycia tonu rozkazującego, stanowcze­go.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.