Kilka uwag o przyjęciach

Każdy naród wytworzył własne formy przyjęć, ale niektóre z nich mają szeroki zasięg, są stosowane w wielu różnych krajach. Możemy je podzielić na dwie grupy: przyjęcia odbywające się na stojąco i na sie­dząco. Do pierwszej grupy zaliczymy ? cocktaile, przy­jęcia bufetowe, lampki wina i aperitify. Do drugiej ? obiady i kolacje, obiady bufetowe, kawy i herbat­ki.

W naszym kraju nie wszystkie wymienione formy przyjęć mają szersze zastosowanie, szczególnie uwaga ta dotyczy przyjęć odbywających się na stojąco. Spo­tykamy się z nimi najczęściej w misjach dyploma­tycznych, w oficjalnych spotkaniach towarzyskich, or­ganizowanych przez instytucje państwowe w czasie podejmowania obcych delegacji. A szkoda? Są one przecież bardzo praktyczne, umożliwiają bowiem za­proszenie stosunkowo dużej liczby gości, nawet w skromnych warunkach mieszkaniowych i ? co wy­maga odnotowania ? znacznie mniej kosztują.

Przyjęcia umożliwiają okazanie gościnności, wymia­nę poglądów, pogłębienie przyjaźni i świadczą o kul­turze osobistej zarówno gospodarzy, jak i gości. W porównaniu z dniem powszednim charakteryzują się następującymi właściwościami: zastawa stołowa jest bogatsza i liczniejsza; menu, czyli jakość i ko­lejność dań, jest obfitsze; napoje są odpowiednio do­brane do menu; ubiór gospodarzy i gości jest uro­czysty, co przyczynia się do podniesienia nastroju; rozmowa ma charakter swobodny, różniący się od rozmowy prowadzonej w urzędzie, na zebraniu dy­skusyjnym itp. Spośród różnorodnych form przyjęć szczególnie ważną rolę w naszym życiu towarzyskim spełniają ? kawa i kolacja.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.