Czy znamy alfabet telefoniczny?

W czasie rozmowy telefonicznej przekazujemy roz­maite nazwiska, nazwy instytucji, ulic. Jeśli pisownia imion własnych i słów obcych stwarza trudności, to przystępujemy do literowania. Wymaga ono pewnej wprawy i zapamiętania, jakie imiona oznaczają po­szczególne litery. I tak np. literę ?d” ? określamy imieniem Dorota czy Danuta, ?o” ? Olga czy Onufry, ?p”. ? Paweł czy Piotr. Jesteśmy na ogół przekona­ni, że umiemy posługiwać się alfabetem telefonicz­nym, ale czy przeświadczenie nasze jest słuszne? Na­dając niektóre słowa literujemy je i gdy np. powie­my: ?z” ? jak Zofia, telefonistka odruchowo popra­wi nas, mówiąc: ?z” ? jak Zygmunt. Świadczy to, że nasza znajomość alfabetu telefonicznego nie jest do­stateczna.

Oprócz obowiązującego krajowego alfabetu telefo­nicznego istnieje również alfabet używany w stosun­kach z zagranicą. O ile pierwszy posługuje się imiona­mi, o tyle drugi ? nazwami wielkich miast i państw. Warto chyba w tym miejscu przypomnieć oba te alfa­bety telefoniczne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.