Parę faktów

Od najdawniejszych czasów człowiek porozumiewał się ma odległość za pomocą sygnałów akustycznych i optycznych, wykorzystując do tego celu rogi, trąby, dzwony, znaki ogniowe i dymne. Dopiero w XVIII w. nastąpił wydatny rozwój nauki i techniki, co oczywi­ście nie pozostało bez wpływu na telekomunikację. W 1876 r. amerykański fizjolog i fizyk, nauczyciel głu­choniemych, Graham Bell (1847?1922) wynalazł tele­fon. W tym też roku, 9 października, odbyła się pier­wsza telefoniczna rozmowa. A w Polsce? Pierwsza sieć telefoniczna została wybudowana w Warszawie w 1884 roku. Telefon stał się szybko popularnym, wygodnym i niezawodnym środkiem porozumiewania się między mieszkańcami poszczególnych ulic, miast, państw i kontynentów. Posługiwanie się telefonem wymaga jed­nak poznania i przestrzegania pewnych zasad regulu­jących współżycie ludzi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.