Rozmowa bezpośrednia a rozmowa telefoniczna

Osoby rozmawiające bezpośrednio nie tylko siebie słyszą, ale i widzą, utrzymują kontakt oparty na wra­żeniach słuchowych i wzrokowych. Podczas rozmowy telefonicznej natomiast nie ma kontaktu wzrokowego ? rozmawiający słyszą siebie, ale nie widzą. Okolicz­ność ta ma duże znaczenie. Z jednej strony łatwiej jest przekazać niezbyt przyjemne informacje, łatwiej też zakończyć rozmowę, z drugiej jednak strony znacznie trudniej jest zorientować się, jak słuchający odbiera naszą wypowiedź, jakie ona robi na nim wrażenie, czy słucha nas z zainteresowaniem czy też czeka tylko, kiedy skończymy. Prowadząc rozmowę telefoniczną na ogół nie wiemy również, czy słuchający jest sam, czy też otoczony współpracownikami, członkami rodziny lub też załatwia jakieś pilne sprawy? Sytuacja w jakiej znajduje się rozmawiający ma oczywiście duży wpływ na jego odpowiedzi, które w wielu wypadkach mogą być np. z konieczności krótkie, dość oficjalne i nie­wiele mówiące.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.