Kilka uwag

Pożyteczne spędzenie czasu wolnego uzależnione jest od spełnienia kilku warunków. Jednym z nich jest zmiana środowiska geograficznego. Z Warszawy np. udamy się na odpoczynek do Muszyny, z Krakowa do Juraty, z Katowic do Olsztyna, co umożliwia nasyce­nie wzroku pięknem nowych krajobrazów i przebywa­nie w innym klimacie. Drugim warunkiem jest zmia­na środowiska społecznego; urlop spędza się korzyst­niej w towarzystwie ludzi, z którymi nie styka się w pracy zawodowej. Ułatwia to oderwanie się od kłopo­tów dnia codziennego. Trzeci warunek dotyczy: orga­nizacji dnia, rodzaju zajęć i kontaktów towarzyskich. Powinny one się różnić od sposobu życia, jaki prowa­dzimy codziennie w ciągu całego roku. Wspomniane trzy warunki występują podczas urlopu spędzanego w domach wczasowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.