Wczasowicze i personel domu

Wczasowicze oczekują uprzejmego traktowania przez personel domu i mają do tego prawo. Ale personel spo­dziewa się też uprzejmości ze strony gości. W słowniku obu stron nie powinno zabraknąć takich zwrotów, jak: ?proszę”, ?dziękuję”, a na twarzy miłego uśmiechu. Wydając natomiast sąd o pracy kierownika, kucharki,  i kelnerki nie stawiajmy zbyt wygórowanych wymagań.

Personel ma ciągły kontakt z wczasowiczami, którzy przyjeżdżają i odjeżdżają, stąd też łatwo mu ocenić swoich gości, ich poziom kulturalny, stosunek do in­nych ludzi. I z tej strony niekiedy pada wypowiedź: ?Na poprzednim turnusie byli uprzejmi ludzie”. Takie powodzenie ma swoją wymowę. Pamiętamy i mówimy

?    co jest sprawą zupełnie oczywistą ? o obowiązkach personelu, ale zapominamy, że i nas obowiązują pewne reguły ? nie zawsze jednak przestrzegane. A szkoda!

Czy z tych uwag wynika, że wczasowicze powinni przechodzić do porządku dziennego nad wszelkimi zaniedbaniami w pracy? Absolutnie nie. Zauważone niedbalstwa musimy zauważać, robiąc to oczywiście w odpowiedniej formie. W sposób grzeczny zwraca­my się do pracownika, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Jeśli to nie odnosi skutku, in­formujemy kierownika. W każdym przypadku roz­mawiamy spokojnie, rzeczowo, pamiętając o tym, że uprzejmość wywołuje uprzejmość.

W gronie personelu domu wczasowego bardzo waż­ną rolę spełnia pracownik zajmujący się organizacją życia kulturalnego. To on właśnie powinien zaintere­sować wczasowiczów rozmaitymi formami spędzania czasu wolnego. Trudno uznać jego działalność za za­dowalającą, jeśli w czasie dwutygodniowego turnusu zorganizuje wieczorek zapoznawczy i jakąś wycieczkę. Doświadczony pracownik działający w dziedzinie upowszechnienia kultury pamięta o wszystkich trzech funkcjach czasu wolnego: regeneracji sił, zabawie i kształtowaniu osobowości. Uwzględniając miejscowe warunki, rozwija on czytelnictwo, urządza odczyty, usiłuje sprowadzić teatr objazdowy lub zespół lokal­ny, organizuje wycieczki i dłuższe spacery. Słowem

?     nie narzucając swej woli ? w sposób dyskretny budzi zainteresowanie wczasowiczów organizowanymi przedsięwzięciami i w ten sposób przyczynia się nie tylko do uprzyjemnienia pobytu wczasowiczom, ale i do odnowy ich sil fizycznych i podniesienia na wyż­szy poziom kultury.

Pracownik ten jednak powinien mieć odpowiednie studia i doświadczenie w pracy z ludźmi. Jak wyni­ka z poczynionych obserwacji, większość tych osób ? to zatrudnieni przypadkowo na sezon amatorzy, którzy dopiero się uczą wykonywania swoich zadań.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.