Plan wycieczki

Przygotowanie planu wymaga pewnej wprawy, a brak jej staje się widoczny np. w momencie, gdy oka­że się, że niedostatecznie wykorzystano czas przezna­czony na zwiedzanie, bądź też że poważnie go przeła­dowano. W pierwszym przypadku mniej doświadczeni członkowie wycieczki nie zawsze wiedzą, jak wyko­rzystać wolny czas w nieznanym środowisku, a w drugim ? czują się zmęczeni, nie wiele widzą, szukają jedynie wolnego miejsca, by przynajmniej przez chwi­lę usiąść i wypocząć. Przygotowanie zbyt przeciążo­nego planu prowadzi też często do naruszenia usta­lonych w nim terminów.

Warto przypomnieć, że przygotowując plan przewi­dujemy przede wszystkim zwiedzanie zaplanowanych obiektów, a następnie wypoczynek lub też zwiedzanie przeplatamy wypoczynkiem i spożyciem posiłków.

Od dobrego, szczegółowego opracowania planu a na­stępnie konsekwentnego jego realizowania zależą w dużym stopniu wyniki wycieczki. Oto przykład właś­ciwego opracowania planu ? realnego do wykonania a jednocześnie nie męczącego i nie nudnego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.