Rola wycieczek

Zakłady pracy ? organizując czas wolny pracow­ników ? urządzają różnego rodzaju wycieczki. Ogól­nie rzecz ujmując, dzielą się one na: poznawcze i rek­reacyjne. Wycieczki należące do pierwszej grupy umożliwiają poznanie rozmaitych regionów kraju, za­bytków historycznych, ośrodków gospodarczych, kul­turalnych i sportowych. Wycieczki rekreacyjne mają na celu wypoczynek i regenerację sił. Organizuje się je do lasu, nad jeziora, w góry, a przybierają formę np. wędrówek pieszych, umożliwiających ćwiczenie sprawności fizycznej, łowienia ryb, zbierania grzybów i jagód czy biwakowania.

Wycieczki rozwijają uczucia patriotyczne i estetycz­ne, poszerzają i pogłębiają wiedzę oraz umożliwiają skonfrontowanie jej z codziennym życiem. Uczą one również poszanowania obiektów zabytkowych, ochro­ny przyrody, poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro. Wycieczki odrywają człowieka od monotonii dnia codziennego, zapewniają ruch fizyczny tak bar­dzo potrzebny zdrowiu, dają możliwość oddychania świeżym powietrzem. Stwarzają też warunki sprzy­jające łatwemu nawiązaniu znajomości, pogłębieniu istniejących kontaktów, co nie pozostaje bez wpływu na integrację załogi.

Z organizacją wycieczek wiąże się kilka problemów, spośród których na uwagę zasługują: sprecyzowanie celu, dobór kierownika, opracowanie szczegółowego planu i ustalenie listy uczestników.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.