W autokarze

Podróżowanie autokarem jest na ogół przyjemne, o ile nie zważa się na zbyt skromną ?przestrzeń ży­ciową”. Jest ona rzeczywiście mała, znacznie skrom­niejsza niż np. w wagonie. Tymczasem wszyscy chcą czuć się możliwie wygodnie. Odbywanie podróży auto­karem wymaga więc wzajemnej uprzejmości, a w szczególności zwracania większej uwagi na łokcie i nogi.

Podczas wycieczki w autokarze wytwarza się naj­częściej przyjemna, bezpośrednia atmosfera. Niemniej jadący muszą powstrzymywać się od głośnych roz­mów i śpiewania frywolnych piosenek. Inni wycieczko­wicze, ci którzy czytają gazety, powinni zwrócić uwa­gę na uważne kartkowanie poszczególnych stronic, tak by nie robić tego tuż przed twarzą sąsiada. Chcąc u- niknąć niegrzeczności, otwieramy gazetę w środku, a potem wzdłuż zgięcia dzielimy na dwie części. Umożli­wia to kartkowanie jej bez przeszkadzania sąsiadom.

Kierownik wycieczki zajmuje pierwsze miejsce obok kierowcy. Z chwilą rozpoczęcia podróży przypomina plan wycieczki, godziny przyjazdu i odjazdu. Następ­nie odpowiada na pytania.

W autokarze są miejsca lepsze i gorsze. Lepsze są oczywiście te, które umożliwiają ogarnięcie wzrokiem krajobrazów. Wszyscy jednak uczestnicy wycieczki są równi, korzystają z tych samych praw. Miejsca lepsze nie mogą być dla nikogo rezerwowane, co najwyżej pa­nowie mogą udostępnić je paniom lub dzieciom.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.