Organizacja zebrania

O wynikach zebrania decyduje przede wszystkim jego treść, a więc: referat, dyskusja i postanowienia. Efekty jego zależą też jednak w znacznym stopniu od dobrego zaplanowania, przygotowania i umiejętnego przeprowadzenia. Dlatego też przywiązujemy wielką wagę do problemów organizacyjnych. Powinny one być dokładnie przemyślane i we właściwym czasie rozwiązane. Im liczniejsze zebranie, tym staranniej­szego wymaga przygotowania.

W przygotowaniu zebrania możemy wyróżnić kilka istotnych momentów, a mianowicie:

  1. Przeanalizowanie przyczyn uzasadniających zwo­łanie zebrania. Jeśli przewidywane do omówienia pro­blemy znajdują się w kompetencji dyrektora, po co urządzać zebranie. Będzie ono w tym przypadku tylko pozornym działaniem, marnowaniem cennego czasu, zaprzeczeniem sensu tej formy pracy.
  2. Określenie jego celu i formy, dokładne sprecy­zowanie tematu referatu.
  3. Ustalenie składu osobowego uczestników, którzy powinni mieć bezpośredni związek z omawianymi pro­blemami.
  4. Powołanie przewodniczącego i prelegenta oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za całokształt spraw organizacyjnych.
  5. Ustalenie porządku obrad, miejsca, terminu, go­dziny otwarcia i zakończenia.
  6. Dokonanie kalkulacji finansowych i zdecydowa­nie, z jakich źródeł będą pokryte wydatki.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.